Khác biệt giữa các bản “Thích Thiện Siêu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| tiền tố = [[Hòa thượng]]
| tên = Thích Thiên Siêu
| tên gốc = 釋善超
| hình = Thích Thiện Siêu.jpg
| chú thích hình =
| pháp danh = Tâm Phật (心佛)
| pháp tự = Trí Đức (智徳)
| pháp hiệu = Thiện Siêu (善超)
| bút danh =
| tôn giáo = [[Phật giáo]]
| trường phái = [[Đại thừa]]
| tông phái = [[Lâm Tế tông|Thiền tông Lâm Tế]] đời thứ 43
| môn phái =
| ngày xuất gia = 1935