Khác biệt giữa các bản “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]] (1140-1212) sáng lập Hoa Sơn phái (华山派)
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]] (1119-1182) sáng lập Thanh Tịnh phái (清静派)
 
== Kiếm hiệp Kim Dung ==
Trong tác phẩm [[Anh hùng xạ điêu]] và [[Thần điêu hiệp lữ]], Kim Dung đã xây dựng Toàn Chân thất tử
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh