Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

# Trường Chân tử [[Vương Xứ Nhất]]
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]]
# Ngọc Dương tử [[Đàm Xứ Đoan]] bị [[Âu Dương Phong]] dùng Cáp Mô Công đánh chết
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]]
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]]