Khác biệt giữa các bản “Lê Minh Trí”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| giải thưởng =
| chú thích =
| con = Lê Ngọc Bình Minh (nam, mất 27/6/2020)
| học vấn = Cử nhân Luật
}}