Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hình thang cân”

giúp dễ hiểu hơn
(giúp dễ hiểu hơn)
 
== Trục đối xứng của hình thang cân ==
Đường thẳng đi qua trung điểm 2 đáy của hình thang cân là [[Đối xứng trục|trục đối xứng]] của hình thang cân đómà chúng ta đang làm.
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh