Khác biệt giữa các bản “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”

không có tóm lược sửa đổi
| phát ngôn viên = [[Võ Văn Ái]]
| chức danh 1 = [[Tăng thống]]
| lãnh đạo 1 = Hòa thượng [[Thích Quảng Độ]]''trống''
| lãnh đạo 2 = Hòa thượng [[Thích Tịnh Khiết]]
| lãnh đạo 3 = Hòa thượng [[Thích Giác Nhiên]]
| lãnh đạo 4 = Hòa thượng [[Thích Đôn Hậu]]
| lãnh đạo 5 = Hòa thượng [[Thích Huyền Quang]]
| thành lập = tháng 1 năm [[1964]]
| giải tán =