Khác biệt giữa các bản “Thích Thiện Nhơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
| tiền tố = [[Hòa thượng]]
| tên = Thích Thiện Nhơn
| tên gốc = 釋善仁
| hình =
| chú thích hình =