Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Martin Odersky”

Trang mới: “{{Thông tin nhà khoa học |name = Martin Odersky |image = Mark Odersky photo by Linda Poeng.jpg |image_size = |caption…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhà khoa học |name = Martin Odersky |image = Mark Odersky photo by Linda Poeng.jpg |image_size = |caption…”)
(Không có sự khác biệt)