Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Liên hệ nếu có thắc mắc: '''{{User|Alphama}}''', Bot thay mặt: [[Thành viên:AlphamaBot|AlphamaBot]] ([[Thảo luận Thành viên:AlphamaBot|thảo luận]]) 05:43, ngày 13 tháng 9 năm 2020 (UTC)
: Ok bạn, tôi sẽ tham dự đầy đủ. :) [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|&nbsp;<span style="font-size:9.5pt;">Talk</span>&nbsp;]]</span></sup> 05:44, ngày 13 tháng 9 năm 2020 (UTC)
==Stop==
Hãy bỏ nick tôi ra khỏi danh sách gửi tin nhắn của bot và làm ơn ngưng những tự ý lùi sửa ở trang thảo luận của tôi, 1-2 lần thì tôi có thể bỏ qua, nhưng 3 lần trở lên thì tôi cho rằng đó là hành xử thiếu tôn trọng ở trang cá nhân của mình.[[User:AlleinStein|<font color="orange"> '''''majjhimā paṭipadā'''''</font>]]&nbsp;[[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion'''''</font></sup>]] 12:04, ngày 13 tháng 9 năm 2020 (UTC)