Khác biệt giữa các bản “Chính tả tiếng Việt”

→‎Thư mục: Chu thích cho sách của copied wiki bài viết deleted
(→‎Thư mục: Chu thích cho sách của copied wiki bài viết deleted)
* Học giả Hoàng Xuân Việt (2006). ''Bạch thư chữ Quốc ngữ''. San Jose, CA: Hội văn hóa Việt.
* Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu & Hoàng Trọng Phiến (1997). ''Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt''. Nhà xuất bản Giáo dục.
* Ng N Wikipedia (2011). ''Nhóm ngôn ngữ Việt-Mường: Tiếng Việt, Phiên thiết Hán-Việt, Từ vựng tiếng Việt, Chữ Nôm, Phiên âm Hán-Việt, Húy kỵ, Quốc ngữ (Vietnamese)''. Nhà xuất bản Books LLC, Wiki Series. [[Đặc biệt:Sách/1233877798|ISBN 1233877798]], [[Đặc biệt:Sách/978-1233877799|ISBN 978-1233877799]].
* Nguyễn Đình Cao (2009). ''Sổ tay chính tả tiếng Việt tiểu học''. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. [[Đặc biệt:Sách/893498081425|ISBN 893498081425]].
* Trí Đăng (1973). ''Lịch sử báo chí Việt Nam''. Sài Gòn.