Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đăng Bình”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Sự nghiệp ==
Ông có học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển.
Ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng, Thư ký [[Bí thư Trung ương Đảng]] - Chánh [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] (tháng 9/2016 - 4/2020); Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] (tháng 6/2013 - 9/2016); Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tháng 4 - 5/2013); Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]] (tháng 11/2009 - 4/2013). Ông có học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển.
 
Tháng 11/2009 - 4/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư]]
 
Tháng 4 - 5/2013: Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Tháng 6/2013 - 9/2016: Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
 
Tháng 9/2016 - 4/2020: Vụ trưởng, Thư ký [[Bí thư Trung ương Đảng]] - Chánh [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
 
Tháng 4/2020- nay: Phó Chánh [[Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
 
{{substub}}