Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hạ Hầu Anh”

(-Thể loại:Mất thập kỷ 170 TCN; ± 2 thể loại dùng HotCat)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hạ Hầu Anh và [[Tiêu Hà]] là những người đầu tiên tham gia cùng Lưu Bang khởi sự, là người đánh xe cho Lưu Bang. Ông đánh xe giỏi lại là người gan dạ xông pha trận mạc, nên được ban tước Đằng công. Khi [[Hạng Vũ]] diệt [[nhà Tần]], phong Bái công Lưu Bang làm Hán vương. Hán vương ban tước hầu cho ông, hiệu là Chiêu Bình hầu, kiêm chức Thái Bộc.
 
Sau khi Lưu Bang bình định Tam Tần, Hạ Hầu Anh cùng Hán vương vào [[Từ Châu|Bành Thành]]. Trận Bành Thành, Lưu Bang bị [[Hạng Vũ]] đánh bại, quân [[nhà Hán|Hán]] thua to, Lưu Bang bỏ chạy, gia quyến thất lạc. Trên đường, Lưu Bang gặp hai con là [[Hán Huệ Đế|Lưu Doanh]] và công chúa [[Lỗ Nguyên Công chúa|Lỗ Nguyên]], Hạ Hầu Anh liền đưa hai đứa trẻ theo cùng. Khi quân Sở đuổi sát, Lưu Bang vì quýsợ thiên hạ hơn quý conchết nên đã ba lần hất hai đứa trẻ xuống xe để xe chạy nhanh hơn, nhưng cả ba lần Hạ Hầu Anh đều xuống xe bế lên đưa đi tiếp. Lưu Bang khi đó vô cùng tức giận, đã muốn giết Anh, nhưng cuối cùng cũng thoát được. Lưu Doanh và công chúa Lỗ Nguyên được đưa về Phong Ấp.
 
Khi Lưu Bang xưng đế (202 TCN), Hạ Hầu Anh phò Lưu Bang bắt Sở vương [[Hàn Tín]] lập công. Hạ Hầu Anh luôn theo Lưu Bang trong các cuộc bình định sau đó. Lưu Bang chết, Hạ Hầu Anh giữ chức Thái Bộc, theo hầu Hiếu Huệ đế và [[Lã hậu]]. Lã hậu chết (180 TCN), thế lực họ Lã bị diệt, ông tiếp tục phò tá [[Hán Văn Đế|Lưu Hằng]] lên ngôi.
39

lần sửa đổi