Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Xà Bang”

{{sơ khai Bà Rịa-Vũng Tàu}}
{{Đơn vị hành chính thuộc huyện Châu Đức}}
{{Địa phương lân cận
|Giữa = Xà Bang
|Bắc = [[Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ|Xuân Mỹ]]
|Đông Bắc = [[Sông Ray (xã)|Sông Ray]]
|Đông = [[Quảng Thành, Châu Đức|Quảng Thành]]
|Đông Nam = [[Quảng Thành, Châu Đức|Quảng Thành]]
|Nam = [[Kim Long, Châu Đức|Kim Long]]
|Tây Nam = [[Láng Lớn]]
|Tây = [[Cù Bị]]
}}