Khác biệt giữa các bản “Toàn Chân thất tử”

== Kiếm hiệp Kim Dung ==
Trong tác phẩm [[Anh hùng xạ điêu]] và [[Thần điêu hiệp lữ]], Kim Dung đã xây dựng Toàn Chân thất tử là đệ tử của người đứng đâu [[Thiên hạ ngũ tuyệt|Võ lâm ngũ bá]], Trung Thần Thông [[Vương Trùng Dương]], tổ sư Toàn Chân giáo dựa trên những dữ kiện lịch sử và có thêm các tình tiết hư cấu. Trong đó thứ tự của Toàn Chân thất tử có sự khác biệt:
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] là chưởng giáo thứ hai của Toàn Chân giáo
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] là chưởng giáo chủthứ đờiba thứsau 2khi của ToànNgọc Chânmất giáovì bệnh
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất]]
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]]
Người dùng vô danh