Khác biệt giữa các bản “Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Phó Chỉ huy trưởng: Đại tá Trương Văn Luân
 
Phó Chính ủy: Đại tá Nguyễn Hữu Thuật
 
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An
Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT:
 
Phó Chỉ huy trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Đông
 
Phó Chính ủy: Thượng tá Lê Hồng Việt
 
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế