Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#:::::: Bạn {{u|Buiquangtu}} nếu chưa biết quy định thì không cần lo lắng. Tôi, tư cách BQV nhắc nhở bạn, rút kinh nghiệm lần sau nhé, lần 2 là rắc rối á. Chúc vui vẻ. =] [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|&nbsp;<span style="font-size:9.5pt;">Talk</span>&nbsp;]]</span></sup> 00:51, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#::::::: Vậy ra người nhầm lẫn là tôi. Xin rút kinh nghiệm vậy. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 00:53, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:::::::: Cứ bình tĩnh đọc quy định đã. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|&nbsp;<span style="font-size:9.5pt;">Talk</span>&nbsp;]]</span></sup> 00:55, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)