Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu”

n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#::::::: Vậy ra người nhầm lẫn là tôi. Xin rút kinh nghiệm vậy. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 00:53, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:::::::: Cứ bình tĩnh đọc quy định đã. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|&nbsp;<span style="font-size:9.5pt;">Talk</span>&nbsp;]]</span></sup> 00:55, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#::::::::: Tôi đã đọc rồi, và rõ ràng là theo bạn thì tôi đã nhầm lẫn. Tôi sẽ cẩn thận hơn. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 00:59, ngày 16 tháng 9 năm 2020 (UTC)