Khác biệt giữa các bản “Điện li”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*Dung dịch bazơ tan: [[Kali hiđroxit|KOH]], [[Natri hiđroxit|NaOH]], [[Canxi hydroxit|Ca(OH)<sub>2</sub>]], [[Bari hydroxit|Ba(OH)<sub>2</sub>]],...
*Dung dịch các axit mạnh: [[Axit nitric|HNO<sub>3</sub>]], [[Axit clohydric|HCl]], [[AxitHydro iotroxiciotua|HI]],...
*Một số muối: [[Natri clorua|NaCl]], [[Natri nitrat|NaNO<sub>3</sub>]], [[Kali bromua|KBr]],...
 
Người dùng vô danh