Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Khóa-nửa-phá hoại}}
 
Một khi đã [[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công|đắc cử]], nếu có thành viên cho rằng [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] '''lạm quyền''' hoặc '''không tôn trọng các quy định, điều lệ của Wikipedia''' thì có thể tổ chức [[Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên|biểu quyết bất tín nhiệm]] nhằm đánh giá và bãi miễn bảo quản viên<ref>[[Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Bãi miễn quyền sysop?]]</ref>, với quy trình tổ chức bỏ phiếu tương tự quy định bỏ phiếu bầu bảo quản viên<ref>[[Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ#Quy trình bãi miễn quản lý]]</ref> (xem ''[[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Điều lệ]]''), ngoại trừ việc cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chỉ được coi là thành công nếu số phiếu thuận '''lớn hơn 1/2 (quá bán)''' trên tổng số phiếu.
 
{{/Điều lệ vắn tắt}}