Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Đã được lùi sửa
 
[[Josiah Willard Gibbs]], ông đã được tiếp xúc với các nhóm tứ phương thông qua chuyên luận về điện và từ tính của [[James Clerk Maxwell]], đã tách ra khỏi phần vectơ của họ để tính toán độc lập. Nửa đầu của Phân tích vectơ của Gibbs, xuất bản năm 1881, trình bày về cơ bản hệ thống phân tích vectơ hiện đại.<ref name="Crowe" /> Năm 1901, [[Edwin Bidwell Wilson]] đã xuất bản Phân tích Vector, phỏng theo các bài giảng của Gibb, trong đó đã loại bỏ vectơ tứ phương (Quaternion) trong việc phát triển phép tính vector.
Yêu Vanhhhh <3
 
== Các khái niệm cơ bản ==