Unpear

Tham gia ngày 13 tháng 7 năm 2008
không có tóm lược sửa đổi
<!-- <span style="position:absolute; z-index:100; right:10px; top:10px;" class="metadata" >[[Tập_tin:Go-home.svg|link=Thành viên:Magicknight94]][[Tập_tin:Crystal Clear talk.png|50px|link=Thảo luận Thành viên:Magicknight94]][[Tập tin:Nuvola apps korganizer.svg|50px|link=Special:Contributions/Magicknight94]][[Tập tin:TokuVi.svg|70px|link=wikipedia:dự án/Tokusatsu]]</span> -->
{{DISPLAYTITLE:Thành viên:Hiệp sĩ ảo thuật}}
<span style="position:absolute; z-index:100; right:20px; top:10px;" class="metadata" >[[Tập_tin:Snow flake icon.png|100px|Giáng Sinh an lành|link=Giáng Sinh]] </span>
 
__NOTOC__
{{Âm thanh 1|song=Silent Night (Kevin MacLeod) (ISRC USUAN1100075).oga|caption=<big>'''[[Đêm thánh vô cùng]]'''</big>|nơi=phải}}
{| border="0" align="center"
|-
| colspan="2" style="padding:3px; background: snowsalmon; color: green#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;"|TRANG CÁ NHÂN CỦA MAGICKNIGHT94
[[Tập_tin:Star icon 1.png|70px|Ngôi sao Noel|link=Ngôi sao]] TRANG CÁ NHÂN CỦA MAGICKNIGHT94
 
 
<center><span style="font-family:Segoe Print"><font size="+2"><font color=red>''{{#expr: trunc (({{#time:U|20201225000000}} - {{#time:U}}) div 86400)}} ngày, {{#expr: trunc ((({{#time:U|20201225000000}} - {{#time:U}}) mod 86400) div 3600)}} giờ, {{#expr: trunc ((({{#time:U|20201225000000}} - {{#time:U}}) mod 3600) div 60)}} phút, {{#expr: ({{#time:U|20201225000000}} - {{#time:U}}) mod 60}} giây đến Noel''</span></font></center>
<small><center><span class="noprint plainlinks purgelink">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=purge}} <span title="Làm mới trang này">(cập nhật)</span>]</span></center></small></font>
|-
| width="48%" valign="top" |
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:snow#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: whitesalmon; color: green#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">[[Tập_tin:Christmas bell icon 1.png|50px|Quả chuông|link=Chuông]] TỰ GIỚI THIỆU
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94/Tự giới thiệu|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94/Tự giới thiệu}}
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:snow#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: whitesalmon; color: green#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">[[Tập_tin:Giftbox icon.png|50px|Hộp quà|link=Quà tặng]] SAO TẶNG
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94/Sao|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94/Sao}}
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:snow#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: whitesalmon; color: green#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">[[Tập tin:Sock icon.png|50px|Tất Noel|link=Tất]] THAM GIA
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94/Tham gia|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94/Tham gia}}
{{Âm thanh 1|song=Joy_to_the_World.ogg|nơi=trái|caption=<big>'''[[Phước cho Nhân loại]]'''</big>}}
</div>
</div>
| width="48%" valign="top" |
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:snow#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: whitesalmon; color: green#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">[[Tập_tin:Christmas ball icon 1.png|50px|Trái châu|link=Trái châu]] HÌNH ẢNH
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94/Hình ảnh|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94/Hình ảnh}}
</div>
<div style="display:block;border:1px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:snow#f9f9ff;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;">
<h2 style="padding:3px; background: whitesalmon; color: green#fff; text-align:center; font-weight:bold; font-size:100%; margin-bottom:5px;margin-top:0;margin-left:-5px;margin-right:-4px;">[[Tập_tin:WikiXmas.png|50px|Noel|link=Giáng Sinh]] CÔNG VIỆC
<span style="float:right;">{{sửa|Thành viên:Magicknight94/Công việc|}}</span></h2>
{{Thành viên:Magicknight94/Công việc}}
|-
| colspan="2"|
{{Âm thanh 1|song=Jingle Bells.ogg|caption=<big>'''[[:en:Jingle Bells|Jingle Bells]]'''</big>|nơi=phải}}
 
<h2 style="color: #aaa; text-align: right; text-transform: lowercase">Thành viên Magicknight94</h2 >
|}
 
[[Thể loại:Thành viên học sinh]]
[[Thể loại:Thành viên cống hiến không ngừng]]
[[Thể loại:Thành viên yêu thích Command & Conquer: Yuri's Revenge]]
[[Thể loại:Bảo quản viên|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Thành viên Wikipedia tại thành phố Hồ Chí Minh]]