Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

Bổ sung thông tin vào bảng so sánh
(Bổ sung thông tin vào bảng so sánh)
{| class="wikitable" style="float:right; margin:1em; margin-top:0;"
|-
! colspan="23" | '''Khác biệt giữa Hội thẩm nhân dân và Bồi thẩm đoàn'''
|- style="background:lightgrey;"
!Tiêu chí
! Hội thẩm nhân dân
! Bồi thẩm đoàn
|-
|Hệ thống
| do hội đồng nhân dân hay thẩm phán tuyển chọn || chọn bằng cách bốc thăm
pháp luật
|Việt Nam (Dân luật)
|Thông luật (Anh, Mỹ,...)
|-
|Thành phần
| hạn chế tham gia, chỉ phát biểu cảm nghĩ || tham gia toàn phần quá trình xử án
|Những người công tác ở một số lĩnh vực nhất định,
Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp
|Thường dân, có thể thuộc mọi tầng lớp, ngành
nghề, lĩnh vực trong xã hội
|-
|Cách chọn
| doDo hộiHội đồng nhân dân hayhoặc thẩmThẩm phán tuyểnlựa chọn || Lựa chọn bằngqua cáchviệc bốc thăm và thẩm định của
luật sư các bên nhằm bảo đảm tính trung lập
|-
|Số lượng
thành viên
|Cấp tỉnh: 03 người
Cấp huyện: 02 người
|Đại bồi thẩm đoàn: 20 người
Bồi thẩm đoàn thường: 12 người
|-
|Thời gian
hoạt động
|Theo nhiệm kỳ 05 năm
|Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 01 vụ án
|-
|Mức độ
tham gia
|Giai đoạn đầu của quá trình xét xử
|Tham gia xuyên suốt quá trình xét xử
|-
|Vai trò
| Hạn chế, chủ yếu là tư vấn, phát biểu cảm nghĩ || Quyết định người bị buộc tội là có tội hay vô tội
|}
 
 
{{Sơ khai}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
==Tham khảo==
21

lần sửa đổi