Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

n
Sửa lỗi hiển thị
(Bổ sung thông tin vào bảng so sánh)
n (Sửa lỗi hiển thị)
| Hạn chế, chủ yếu là tư vấn, phát biểu cảm nghĩ || Quyết định người bị buộc tội là có tội hay vô tội
|}
 
 
 
 
21

lần sửa đổi