Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|-
|Thành phần
|Những người công tác một số lĩnh vực nhất định,
Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp
|Thường dân, có thể thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề,
nghề, lĩnh vực trong xã hội
|-
|Cách chọn
| Do Hội đồng nhân dân hoặc Thẩm phán lựa chọn || Lựa chọn qua việc bốc thăm và thẩm định của luật sư
luật sư các bên nhằm bảo đảm tính trung lập
|-
|Số lượng
21

lần sửa đổi