Khác biệt giữa các bản “Bồi thẩm đoàn”

n
Sửa lỗi hiển thị
n
n (Sửa lỗi hiển thị)
! Bồi thẩm đoàn
|-
|Hệ thống pháp luật
pháp luật
|Việt Nam (Dân luật)
|Thông luật (Anh, Mỹ,...)
|-
|Thành phần
|Những người công tác một số lĩnh vực nhất định, Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp
|Thường dân, có thể thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội
Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp
|Thường dân, có thể thuộc mọi tầng lớp, ngành nghề,
lĩnh vực trong xã hội
|-
|Cách chọn
| Do Hội đồng nhân dân hoặc Thẩm phán lựa chọn || Lựa chọn qua việc bốc thăm và thẩm định của luật sưcác bên nhằm bảo đảm tính trung lập
các bên nhằm bảo đảm tính trung lập
|-
|Số lượng thành viên
thành viên
|Cấp tỉnh: 03 người
Cấp huyện: 02 người
Bồi thẩm đoàn thường: 12 người
|-
|Thời gian hoạt động
hoạt động
|Theo nhiệm kỳ 05 năm
|Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 01 vụ án
|-
|Mức độ tham gia
tham gia
|Giai đoạn đầu của quá trình xét xử
|Tham gia xuyên suốt quá trình xét xử
21

lần sửa đổi