Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Là một Thành viên của Wikipedia, tham gia ngày 24/08/2020, đang hướng đến mục tiêu có 1000 lượt chỉnh sửa tốt,sinh ngày 01/08/2007 cố vấn là [[Thành viên: Nothing I Can't|thảo luận (mình toàn hỏi xàm thôi)]]
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận}}sinh ngày 01/08/2007 cố vấn là [[Thành viên: Nothing I Can't|thảo luận (mình toàn hỏi xàm thôi)]]
{| cellspacing="0" style="width: 238px; color: #000000; background: #77FF11;"
| style="width: 45px; height: 45px; background: #770088; text-align: center;" |[[Hình:Male.svg|40px]]
| style="font-size: 8pt; padding: 4pt; line-height: 1.25em;" | Thành viên này là '''<font style="font-weight:bold;">[[nam giới]]</font>'''.
|}</div>
{{babel-4|vi|en-2|ru-2|zh-2}}
168

lần sửa đổi