Khác biệt giữa các bản “Danh sách nguyên soái và đại tướng Liên Xô”

same image, better quality (GlobalReplace v0.6.5)
(same image, better quality (GlobalReplace v0.6.5))
| <center>2
| [[Amazasp Khachaturovich Babadzhanyan|Amazasp Babadzhanyan]]
| [[Tập tin:Hamazasp Babadzhanian 34.jpg|100px]]
| <center>[[29 tháng 11]], 1975
| Tư lệnh lực lượng xe tăng
| <center>7
| [[Amazasp Khachaturovich Babadzhanyan|Amazasp Babadzhanyan]]
| [[Tập tin:Hamazasp Babadzhanian 34.jpg|100px]]
| <center>[[28 tháng 10]] năm 1967
| Giám đốc Học viện Thiết giáp mang tên Nguyên soái R.Ya. Malinovsky
81

lần sửa đổi