Khác biệt giữa các bản “Danh sách nguyên soái và đại tướng Liên Xô”

same image, better quality (GlobalReplace v0.6.5)
(same image, better quality (GlobalReplace v0.6.5))
(same image, better quality (GlobalReplace v0.6.5))
| <center>3
| [[Semyon Iliych Bogdanov|Semyon Bogdanov]]
| [[Tập tin:Semyon Bogdanov 2.jpg|100px]]
| <center>[[1 tháng 6]] năm 1945
| Tư lệnh Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 2
81

lần sửa đổi