Khác biệt giữa các bản “Hoàng Cao Khải”

n (dọn dẹp, replaced: {{chú thích trong bài}} → {{chú thích trong bài}} , TP HCM → Thành phố Hồ Chí Minh)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sĩ phu Hưng Yên có đôi câu đối, chửi khéo Hoàng Cao Khải:
:"''Ông ra Bắc là may, Quan Kinh lược, tước Quận Công, bốn bể không nhà mà nhất nhỉ''".
:"''Cụ về Tây cũng tiếc, trong triều đình, ngoài bảo hộ một lòng với nước có hai đâu ?''"
 
"Bốn bể không nhà" là ý nói mất gốc; "ông về Tây cũng tiếc": chính nghĩa đen nói là ông đi về cõi Tây Trúc,Thiên Tây(qua Thiên,đời) thì âu cũng thiệtthật thòitiếc, nhưng thực ra là nóiám chỉ rằng người Tây tiếc vì mất đi tay sai đắc lực. Còn như "một lòng với nước có hai đâu" chínhnghĩa đen"một mình ông trung với nước, không có người thứ hai" nhưng thực là mỉa mai sự phản quốc, "có hai nước (nước NamViệt, nước Tây), ông trung với nước nào ? ("<ref>Dẫn theo Vũ Ngọc Khánh, "Người có vấn đề trong sử nước ta", Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 2008)</ref>
 
Dân gian còn lưu truyền “công trạng” của Hoàng Cao Khải này bằng những câu ca dao:
:''Hỏi ai bán nước buôn dân''
:''Ấy Hoàng Cao Khải, [[Nguyễn Thân]] một phường''
:''Hoàng Cao nhục nhã đã xong''
:''Nguyễn Thân đâu cũng vào vòng khuyển nô''
:''Lại cùng Tây tặc mưu mô''
:''Người Nam lại phá cơ đồ nước Nam!''
 
==Tham khảo==