Khác biệt giữa các bản “Vân Đài nhị thập bát tướng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
1. [[Đặng Vũ]]
 
2. [[Mã Thành (tướngĐông Hán)|Mã Thành]]
 
3. [[Ngô Hán]]
16. [[Nhâm Quang]]
 
17. [[TháiSái Tuân]]
 
18. [[Lý Trung (Đông Hán)|Lý Trung]]
Sử gia Nghiêm Canh Vọng chỉ ra Tư trị thông giám đã nhầm lẫn về thứ tự <ref>Nghiêm Canh Vọng, "Tiền Mục Tân Tứ Tiên Sanh Dữ Ngã" trang 71</ref>.
 
Tiết Quý Xuyên từ rất sớm đã chỉ ra rằng: bản cũ của Hán thư chia làm 2 tầng. Tầng thượng có thứ tự như sau: 1. Đặng Vũ, 2. Ngô Hán, 3. Giả Phục, 4. Cảnh Yểm, 5. Khấu Tuân, 6. Sầm Bành, 7. Phùng Dị, 8. Chu Hữu, 9. Sái Tuân, 10. Cảnh Đan, 11. Cái DuyênDiên, 12. Diêu Kỳ, 13. Cảnh Thuần, 14. Mã Vũ. Tầng hạ có thứ tự như sau: 1. Mã Thành, 2. Vương Lương, 3. Trần Tuấn, 4. Đỗ Mậu, 5. Phó Tuấn, 6. Kiên Đàm, 7. Vương Bá, 8. Nhiệm Quang, 9. Lý Trung, 10. Vạn Tu, 11. Phi Đồng, 12. Lưu Thực, 13. Tang Cung, 14. Lưu Long.
 
==Chú thích==