Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

không có tóm lược sửa đổi
[[Hình:Wikipedia Administrator.svg|phải|100px]]
__NOTOC__
;Điều lệ chung
'''Tiêu chí:''' ([https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Quy_ch%E1%BA%BF_bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt_tr%C3%AAn_Wikipedia_ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t&oldid=61723017 dựa theo tiêu chí ở Quy chế biểu quyết đã thông qua, chỉ trích các điều lệ liên quan])
# Thời hạn biểu quyết tối thiểu là 14 ngày và tối đa là 30 ngày.
# Nếu tổng số phiếu thuận chiếm từ '''1/2''' trở lên ('''trên 50%''') trong tổng số phiếu thì biểu quyết được xem như là thành công.
# Bắt buộc phải mời tay số lượng lớn các thành viên tích cực (50 sửa đổi trong 30 ngày gần nhất, có thể là từ 10, 30 tùy ý người mời) hoặc chạy bot gửi thư mời thông báo đến cộng đồng. Sau nửa thời gian biểu quyết nhưng chưa hội đủ số phiếu, được quyền chạy thư mời thêm một lần nữa đối với các thành viên có hoạt động nhưng chưa tham gia cho ý kiến. Việc này cũng có thể được thực hiện một lần nữa 5 ngày trước khi biểu quyết kết thúc.
 
;Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu
'''Lưu ý:'''
# '''Những điều lệ khác đều tuân thủ [[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt|quy trình hướng dẫn quy chế biểu quyết tại Wikipedia Tiếng Việt]].'''
# Các thành viên tham gia phải để lại chữ ký đằng sau lời bình luận của mình, chỉ cần gõ 4 dấu ngã: <code>~~<!-- bốn cái dấu ngã -->~~</code>&nbsp;. Các thành viên khác có thể '''[[Bản mẫu:Vô danh|ký thay]]''' trong trường hợp một thành viên nào đó quên ký tên.