Khác biệt giữa các bản “Vectơ”

Yêu đương xàm xí :)
(Yêu đương xàm xí :))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Lùi lại thủ công
* Vectơ tự do: vectơ có thể di chuyển tịnh tiến đến một điểm bất kì, thực chất là thay thế bởi một vectơ khác bằng với vectơ cũ
* Vectơ buộc: vectơ có điểm đầu cố định, không di chuyển được. Trong vật lý, vectơ buộc được dùng để biểu thị các lực tác dụng vào điểm đặt lực.
* Trong [[hệ tọa độ Descartes]], vectơ <math>\vec a</math> có điểm đầu đặt tại gốc hệ tọa độ thì có thể xác định hoàn toàn bằng tọa độ của điểm cuối của nó, là một bộ số thực sắp thứ tự <math>(x,\, y)</math> trong mặt phẳng và <math>(x,\, y,\, z)</math> trong không gian. Trong [[không-thời gian]] bốn chiều, [[Véctơ-4|tọa độ]] đó được xác định bằng <math>(ct,\, x,\, y,\, z)</math> trong đó '''c''' là [[tốc độ ánh sáng]], '''t''' là [[thời gian]].
*
* cực kỳ yêu vanh lun á <3.
 
== Góc giữa 2 vectơ ==
* Góc hợp bởi 2 vectơ cùng phương và cùng hướng là <math>0^\circ</math>
* Góc hợp bởi 2 vectơ cùng phương và ngược hướng là <math>180^\circ</math>
* nhớ vanh lắm á:>>
 
== Phép toán trên vectơ ==