Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

không có tóm lược sửa đổi
== Điều lệ thành viên tham gia bỏ phiếu ==
Tất cả thành viên tham gia bỏ phiếu bầu chọn bảo quản viên thì cần đảm bảo các điều lệ sau:
# Một lá phiếu hợp lệ là một lá phiếu của thành viên đã [[Wikipedia:Đăng nhập|đăng nhập]], có trên '''300 sửa đổi''', đã mở tài khoản '''90 ngày''' <u>'''và'''</u> '''50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu'''. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên '''3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày'''.<ref>[[Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt]]</ref> Lá phiếu cần nêu rõ '''thuận''' hay '''chống''' và được ký tên kèm theo (''Bạn có thể sử dụng mã <code>~~<!-- bốn dấu ngã -->~~</code> (bốn dấu ngã) để ký tên như vậy.''). Nếu không đủ điều kiện thì chỉ được phép nêu ý kiến của mình.
# Các thành viên tham gia phải để lại chữ ký đằng sau lời bình luận của mình, chỉ cần gõ 4 dấu ngã: <code>~~<!-- bốn cái dấu ngã -->~~</code>&nbsp;. Các thành viên khác có thể '''[[Bản mẫu:Vô danh|ký thay]]''' trong trường hợp một thành viên nào đó quên ký tên.