Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

không có tóm lược sửa đổi
{{đang viết}}
 
Căn cứ theo [[Wikipedia:quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt|Quy chế biểu quyết]] ở dự án [[Wikipedia tiếng Việt]], có hai hình thức biểu quyết thông thường sẽ được thực hiện ở đây:
* '''BQ1.''' Biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận thấu đáo nhưng không đạt đồng thuận. Có thể biểu quyết ngay tại không gian [[Wikipedia:Thảo luận]].