Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ”

n
Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã khóa “Wikipedia:Biểu quyết/Điều lệ” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))