Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân tâm học”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| OtherCodes =
}}
'''Phân tâm học''' là một chuyên ngành của [[tâm lý học]], là một tập hợp các lý thuyết và kỹ thuật [[Điều trị|trị liệu]] liên quan đến việc nghiên cứu tâm trí [[vô thức]], cùng tạo thành một phương pháp điều trị các [[rối loạn tâm thần]], một phương pháp lâm sàng để điều trị [[bệnh tâm thần|bệnh lý tâm thần]] thông qua đối thoại giữa bệnh nhân và [[nhà tâm lý học]]. Ngành học được thành lập vào đầu những năm 1890 bởi nhà [[thần kinh học]] người Áo [[Sigmund Freud]], người đã giữ lại thuật ngữ "phân tâm học" cho trường phái tư tưởng của riêng mình,<ref name="Mitchell, Juliet 2000">Mitchell, Juliet. 2000. ''Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Freudian Psychoanalysis''. London: [[Penguin Books]]. p. 341.</ref> và một phần xuất phát từ công trình lâm sàng của [[Josef Breuer]] và những người khác. Phân tâm học sau đó được phát triển theo nhiều hướng khác nhau, chủ yếu là bởi các sinh viên của Freud, chẳng hạn như [[Alfred Adler]] và cộng sự của ông, [[Carl Gustav Jung]], [iii] cũng như bởi các nhà tư tưởng Freud mới, như [[Erich Fromm]], [[Karen Horney]], và [[Harry Stack Sullivan]].<ref name="Birnbach, Martin 1961">Birnbach, Martin. 1961. ''Neo-Freudian Social Philosophy''. Stanford: [[Stanford University Press]]. p. 3.</ref>
 
== Các nhánh ==