Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama/Danh sách bài cần chạy bot”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi lại thủ công
Xin vui lòng ghi tên bài theo hàng mà bạn muốn chạy bot ở dưới đây (không cần định dạng văn bản):
Final Fantasy I