Khác biệt giữa các bản “Trùng đế giày”

n (Bài này thiếu về sinh sản theo tôi nghĩ là vậy)
Trùng giày là động vật đơn bào đã có sự phân hóa thành các bộ phận như nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp. Thức ăn (gồm [[vi khuẩn]], vụn hữu cơ,...) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định, [[Enzym|Enzim]] [[tiêu hóa]] biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nuôi cơ thể. Chất bã được thải ra ngoài lỗ thoát ở thành cơ thể.
 
Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôitheođôi theo chiều ngang, trùng giày còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp. Chúng phân đôi trung bình gần 1 lần mỗi ngày. Quá trình tiếp hợp xảy ra có thể kéo dài tới 12 giờ ở điều kiện 16 độ C.
 
Ngoài hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang ,trùng giày còn có hình thức sinh sản hữu tính gọi là sinh sản tiếp hợp.
Người dùng vô danh