Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Siêu dữ liệu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
'''Siêu dữ liệu''' ('''''metadata''''') là dạng [[dữ liệu]] miêu tả thông tin chi tiết về dữ liệu. Trong [[cơ sở dữ liệu]], ''metadata'' là các sửa đổi dạng biểu diễn khác nhau của các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu quan hệ thì ''metadata'' là các định nghĩa của bảng, cột, cơ sở dữ liệu, view và nhiều đối tượng khác. Trong [[kho dữ liệu]], ''metadata'' là dạng định nghĩa dữ liệu như: bảng, cột, một báo cáo, các luật doanh nghiệp hay những quy tắc biến đổi. ''Metadata'' bao quát tất cả các phương diện của kho dữ liệu. Trong quản lý tập tin, ''metadata'' chứa các thông tin thuộc tính của tập tin đó như: tên tập tin, mô tả tóm tắt, kích cỡ, ngày tạo ra,......
 
Metadata phải chứa những thông tin:
Người dùng vô danh