Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kali hydroxide”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Hoa112008 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 14.250.13.118)
Thẻ: Lùi tất cả
Không có tóm lược sửa đổi
| ImageSizeR1 = 150px
| ImageName = pellets of potassium hydroxide
| ImageFile1 = Potassium-hydroxide-from-xtal-3D-vdWSF.png
| ImageSize1 = 200px
| ImageName1 = Cấu trúc tinh thể của KOH
| IUPACName = Potassium hydroxide
| OtherNames = Caustic potash<br/>Potash lye<br/>Potassia<br/>Potassium hydrate