Khác biệt giữa các bản “Toàn Chân thất tử”

Trong tác phẩm [[Anh hùng xạ điêu]] và [[Thần điêu hiệp lữ]], Kim Dung đã xây dựng Toàn Chân thất tử là đệ tử của người đứng đâu [[Thiên hạ ngũ tuyệt|Võ lâm ngũ bá]], Trung Thần Thông [[Vương Trùng Dương]], tổ sư Toàn Chân giáo dựa trên những dữ kiện lịch sử và có thêm các tình tiết hư cấu. Trong đó thứ tự của Toàn Chân thất tử có sự khác biệt:
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] là chưởng giáo thứ hai của Toàn Chân giáo
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] là chưởng giáomôn, thứTrong baThần sauĐiêu khiHiệp Lữ Ngọcông mấttiếp quản bệnhnhiệm vụ chưởng giáo thay cho Mã Ngọc.
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất]]
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]]
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]]
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]]
7 người đến cuối bộ Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ còn 5. Quyền chưởng môn giao lại tạm thời cho 2 đồ đệ của Khâu Xứ Cơ là Chí Bình và Chí Kính.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh