Khác biệt giữa các bản “Lai hóa (hóa học)”

Đã lùi lại sửa đổi 63852474 của 2001:EE0:4804:4210:3820:9E51:65A9:47F6 (thảo luận) No IP (sử dụng mobileUndo)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 63852474 của 2001:EE0:4804:4210:3820:9E51:65A9:47F6 (thảo luận) No IP (sử dụng mobileUndo))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa
Trong hóa học, '''Liêmlai mõmhóa obitan''' là khái niệm về việc trộn lẫn các [[obitan nguyên tử]] thành những ''obitan lai hóa'' mới(với mức năng lượng, hình dạng,... khác với các obitan nguyên tử thành phần) phù hợp để các electron hình thành [[liên kết hóa học]] trong [[thuyết liên kết hóa trị]]. Obitan lai hóa rất có ích trong việc giải thích [[hình học phân tử]] và tính chất liên kết nguyên tử. Tuy đôi lúc được dạy cùng với [[Thuyết VSEPR|thuyết đẩy lùi cặp electron vỏ hóa trị (VSEPR)]], thực tế là liên kết cộng hóa trị và sự lai hóa không liên quan tới mô hình VSEPR.<ref>{{chú thích | last= Gillespie | first=R.J. | year=2004 | title=Teaching molecular geometry with the VSEPR model | journal=Journal of Chemical Education | volume=81 | issue=3 | pages=298–304 | doi=10.1021/ed081p298 |bibcode = 2004JChEd..81..298G }}</ref> Các obitan tham gia lai hóa phải có năng lượng không khác nhau nhiều.
 
==Lịch sử==