Khác biệt giữa các bản “Mộc Hoa Lê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Chinh phạt nhà Kim ==
 
Năm [[1211]], Thành Cát Tư Hãn cùng bốn con trai ([[Truật Xích]] (Jochi), [[Sát Hợp Đài]] (Chagatai), [[Oa Khoát Đài]] (OgotaiOgedei), [[Đà Lôi]] (Tolui) bên cạnh những tướng giỏilĩnh nhấtdày dặn kinh nghiệm trận mạc như [[Triết Biệt]] (Jube), Mộc Hoa Lê đemdẫn đạiquân binhxâm đánhlược miềnlãnh bắcthổ [[Trungnhà Quốc]]. Tướng [[Kim]] giữ [[Vạnmiền Lý Trường Thành]] đầu hàng. Quân Mông Cổ vượt Trường Thành, tiến đánh Tây Kinh (Đại Đồng) và nhiều nơi khác. Họ tiến vềbắc [[Liêu Đông]] và Trung Đô ([[Bắc KinhQuốc]]) - thủ đô của nước Kim. Khi quân Mông Cổ tiến cách Nam Kinh 20 [[dặm Anh|dặm]] thì bị chủ lực quân của Kim chặn đánh quyết liệt. Bị thiệt hại, Thành Cát Tư Hãn cho quân lui về phía bắc sông [[Hoàng Hà]] và sau đó rút quân về, chỉ để một bộ phận quân đội cùng tướng Mộc Hoa Lê ở lại đóng giữ những vùng đã chiếm được.
 
Khi quân Kim tập trung hinh lực giữ [[Vạn Lý Trường Thành]], quân Mông Cổ lại dẫn quân vượt Trường Thành bằng cách đi vòng qua vùng Hà Tây, tiến đánh Tây Kinh (tức [[Đại Đồng]]), nhiều nơi khác ở vùng Thiểm-Cam, vùng [[Liêu Đông]] và cuối cùng là Trung Đô ([[Bắc Kinh]]) - thủ đô của nước Kim. Khi quân Mông Cổ tiến cách Nam Kinh khoảng 20 [[dặm Anh|dặm]], họ bị quân chủ lực của Kim chặn đánh quyết liệt, buộc Thành Cát Tư Hãn lui quân về phía bắc sông [[Hoàng Hà]], chỉ để một bộ phận quân đội cùng tướng Mộc Hoa Lê ở lại đóng giữ những vùng đã chiếm được.
 
Một trong những mục đích của quân đội Mông Cổ là tiến về phía đông, chinh phục toàn lãnh địa Trung Quốc. Từ năm [[1215]], khi Thành Cát Tư Hãn rút về, một bộ phận quân đội Mông Cổ do tướng Mộc Hoa Lê chỉ huy ở lại chiếm đóng trên đất Kim và tiếp tục đánh Kim. Nhiều vùng đất của Kim, như Liêu Đông, [[Liêu Tây]], [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]], [[Sơn Tây]] và [[Thiểm Tây]] bị chiếm. Đặc biệt là Mộc Hoa Lê đã chỉ huy [[kỵ binh]] [[Mông Cổ]] chiến thắng quân kim trong [[Trận Đồng Quan (1215)|trận Đồng Quan]]. Vua Kim chỉ còn giữ được vùng [[Hà Nam]] trong tình thế khốn đốn. Bấy giờ đất thực dân của người Mông Cổ đã giáp liền với biên giới nước [[Tống]].