Khác biệt giữa các bản “Mộc Hoa Lê”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Những cuộc hành quân của Mộc Hoa Lê và con trai [[Bột Lỗ]] đã uy hiếp cả hai nước Tống-Kim. Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn lại lên đường tiến về phía đông, với mục tiêu đầu tiên là thu phục nước [[Tây Hạ]]. Kết quả, các đô thị lớn như [[Cam Châu]], [[Túc Châu]] bị chiếm. Mùa đông năm đó, quân Mông Cổ vượt Hoàng Hà, tiêu diệt 30 vạn quân Tây Hạ bên bờ sông.<ref>Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chông xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII, trang 40-50</ref>
 
Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn ra lệnh cho Mộc Hoa Lê vây kín [[Yên Kinh]], lại ra lệnh cho Triết Biệt đóng quân dọc đường từ [[Khai Phong]] tới [[Yên Kinh]], chặn đánh tất cả các đoàn tiếp tế [[lương thảo]]. Về phía Kim, khi triều đình Kim rút lui, để một hoàng thân ở lại cố thủ. Một bên quyết bao vây, một bên quyết thủ. Hết [[mùa đông]], sang [[mùa xuân]] thành Yên Kinh vẫn đứng vững. Nhưng lương thực trong thành ngày một cạn. Vì trước đây lương thực do hai nguồn tiếp tế; một là do các châu, huyện Hoa Bắc giao nộp, hai là tiếp tế từ [[Khai Phong|Biện Lương]] lên. Nay tất cả các thành trì, châu, huyện trên vùng [[Hoa Bắc]] bị quân Mông Cổ kiểm soát. Nguồn tiếp tế từ miền nam lên bị chặn đánh.
 
Quá tuyệt vọng, vị tướng trấn thủ quyết xua quân đánh một trận phá vòng vây. Nhưng các tướng không tuân lệnh. Ông lấy [[máu]] viết biểu tố cáo việc này lên vua Kim, phân phát tài vật cho thuộc hạ, rồi uống [[thuốc độc]] tự vẫn. Ông [[chết]] rồi, đang đêm viên tướng trấn thủ mở cửa thành, cùng người ái thiếp bỏ trốn. Quân trong thành không tướng chỉ huy. Các tướng coi binh đoàn tranh quyền, đánh lẫn nhau, không ai giữ cửa thành. Một vài toán quân bị bại, mở toang cửa thành ra hàng Mông Cổ.