Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

#::::::::Ủa nếu bây giờ tôi mở bãi nhiệm thành viên nào đó quyền BQV và HCV thì cũng chỉ có 3 sự lựa chọn rõ ràng thôi (chả có gì khập khiễng). 1 là bạn đồng ý bãi nhiệm cả hai quyền, 2 là phản đối bãi nhiệm, 3 là khỏi bỏ phiếu. Khác gì với BQXB (xóa, giữ, không bỏ phiếu)? Nửa xóa nửa giữ cũng giống như muốn bãi nhiệm BQV nhưng muốn giữ quyền HCV. Đó là ý kiến cá nhân của mỗi thành viên chứ không phải là lá phiếu. Đã bỏ phiếu đồng ý thì ý kiến là gì cũng được tính là đồng ý.
#::::::::BQ quy định thì sẽ có nhiều sự lựa chọn nhưng BQXB và BQ bãi nhiệm thì chỉ có 3. Người mở BQ có quyền đặt ra cơ cấu của cuộc BQ. Nếu bạn không đồng ý bãi nhiệm hết tất cả các quyền được nêu thì bạn có thể không bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu chống. Ai bắt phải bỏ phiếu thuận? [[Thành viên:Nguyentrongphu|Nguyentrongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|thảo luận]]) 11:51, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:::::::::Nếu nói về như vậy thì 22 lá phiếu ủng hộ gỡ quyền Tuanminh01 đều dựa vào uy tín của bạn, hoặc Thiên Đế? Ngoài ra, từng có một thành viên tên DangTungDuong, quản lý của Wikipedia từng bị cấm vĩnh viễn vì vi phạm thái độ văn minh, dẫn đến bị tứoc quyền không cần thông qua biểu quyết (xin lỗi nếu khơi lại chuyện cũ có thể gây ảnh hưởng đến cá nhân cụ thể). Bạn đang hiểu lệch ý của tôi, hướng vấn đề '''lời lẽ, câu chữ''' sang '''hành vi riêng'''. "Đúng, sai" mà tôi nói chỉ giới hạn trong phạm vi lời lẽ, câu chữ. Bạn đưa ra ví dụ về "đúng, sai" quá rộng. Ở đây ta xét lời lẽ, câu chữ thì ví dụ tương quan phải là lời lẽ, câu chữ. Ví dụ tôi đưa ra hết sức đơn giản: Anh A nói "Tôi muốn bất tín nhiệm quyền X của B" thì lá phiếu đó là "bất tín nhiệm quyền X", không thể có chuyện đếm phiếu xong vặn lại thành "quyền Y" được, đúng không? Đúng sai ở đây là lời nói, nhấn mạnh là lời nói. Giả sử Tuanminh01 xúc phạm một thành viên khác bằng lời lẽ thô tục xem, anh ta có bị cấm không? Uy tín nào có thể biện hộ cho lời lẽ rành rành, bá quan văn võ nhìn vào có thể minh định được như thế?
#:::::::::Cái khập khiễng của bạn là đem so sánh một cuộc biểu quyết 2 lựa chọn với cuộc biểu quyết nhiều lựa chọn, so sáng bất tín nhiệm 1 công cụ với nhiều công cụ. Tiếp tục nhấn mạnh lại, trong cuộc biểu quyét BTN 1 quyền, chỉ có hai lựa chọn {{OK}} hoặc {{OK?}} (trừ ý kiến) thì '''người muốn bỏ phiếu''' chỉ có thể chọn một trong hai, không chọn thì ý kiến. Đã chọn thì nói gì ngoài lề, bla bla cũng không liên quan. Người mở BQ, đề nghị chỉ có 1 quyền mà người bỏ phiếu muốn vòi thêm cũng đâu có được (đâu còn quyền "available" để họ lựa chọn), nhưng còn trong biểu quyết BTN nhiều quyền, '''người muốn bỏ phiếu''' có thể lựa chọn ít hơn số quyền đã được định trước, vì số quyền "available" lớn hơn một, nên về nguyên tắc họ hoàn toàn có thể được lựa chọn tự do. Lúc này vấn đề mới xuất hiện. Ta tính theo yêu cầu cụ thể hay mạc định xem đó chỉ là ý kiến ngoài lề. Tôi chọn phương án thứ nhất.
#:::::::::Quả thực là việc xây dựng quy tắc một cách gấp gáp như thế này vô tình tạo nên sự phức tạp không đáng có. Nhưng thiết nghĩ nếu đã BQ BTN nhiều quyền thì thành viên có quyền '''chọn lựa số quyền mình muốn để bỏ phiếu'''. Ta có thể xây dựng theo dạng biểu quyết tự do lựa chọn như kiểu Alphama, không cần bó hẹp trong phạm vi {{OK}} hoặc {{OK?}}. Có thể mặc định M1 là BQV, M2 là HCV, M3 là ĐPV đi chẳng hạn. Tôi chọn M1, M3; anh kia chọn M2, M3; chị kia chọn M1; chị nọ chọn M1, M2. Còn lại là phiếu phản đối. Lúc ấy việc đếm phiếu sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hoặc cách 2, chia ra 3 đề mục khác nhau: Đề mục 1 BQV, Đề mục 2 HCV, Đề mục 3 ĐPV rồi phân ra các lựa chọn {{OK}}, {{OK?}}, {{YK}} như bình thường. Nôm na một cuộc biểu quyết 3 trong 1, giống như chính biểu quyết này vậy, đề mục nào đủ số phiếu thì ta kết luận theo đề mục đó. Việc này sẽ tạo nên tính đa dạng cần thiết cho biểu quyết, vừa không gây phức tạp trong việc đếm phiếu. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 02:16, ngày 23 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{yk}} Quá phức tạp và khó hiểu, nên tinh giảm để thành viên dễ hiểu mình đang làm gì. Việc tính phiếu gây tranh cãi rất lớn. Bây giờ nên bỏ phiếu giải quyết là có chấp nhận bãi nhiệm nhiều chức vụ 1 một lúc hay không, sau đó mới giải được trường hợp này. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 12:29, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:Vấn đề trên đã được nói tới ở nội dung 2, bạn có thể xem lại. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 12:37, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)