Khác biệt giữa các bản “Tiểu Long Nữ”

không có tóm lược sửa đổi
| creator = [[Kim Dung]]
| appearances = ''[[Thần điêu hiệp lữ]]''
| nicknames = Long Cô Cô (龍姑姑) <br/> Long Nhi (龍兒) <br/> Long cô nương (龙姑娘) <br/> Long tỷ tỷ (龙姊姊) <br/> Dương phu nhân (杨夫人) <br/> Liễu Muội (柳妹)
| aliases =
| gender = Nữ