Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quách Tương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| aliases = Quách Tường
| gender = Nữ
| hometown = [[Tương Dương (thành cổ)|thành Tương Dương]]
| family = [[Danh_sách_nhân_vật_trong_Anh_hùng_xạ_điêu#Quách_Khiếu_Thiên|Quách Khiếu Thiên]] (ông nội),<br>[[Danh_sách_nhân_vật_trong_Anh_hùng_xạ_điêu#Lý_Bình|Lý Bình]] (bà nội),<br>[[Hoàng Dược Sư]] (ông ngoại),<br>[[Phùng Hành]] (bà ngoại),<br>[[Quách Tĩnh]] (cha),<br>[[Hoàng Dung]] (mẹ),<br>Chị là [[Quách Phù]] (chị gái),<br>[[Quách Phá Lỗ]] (em trai song sinh)
| romantic_interests = [[Dương Quá]]
| children =