Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoán dụ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Hoán dụ''' là cách gọi tên sự vật, hiện tượng khái niệm này bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét tương cận với nó nhằm làm tăng sức gợi, hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
 
BitchHoán Huydụ gồm có 4 kiểu thường gặp:
* Lấy một bộ phận để gọi toàn thể;
* Lấy một vật chứa đựng để gọi 1 vật bị chứa đựng;
110

lần sửa đổi