Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Buiquangtu”

#:Cám ơn bạn, dù tôi cũng chưa đóng góp gì nhiều lắm. <code>:)</code>. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 15:47, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:{{Ping|Buiquangtu}} Khiêm tốn ghê. Thân mến - [[Thành viên:Nguyễn jonny|B.T.D]] ([[Thảo luận thành viên:Nguyễn jonny|talk]]) 04:50, ngày 15 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} Tôi nghĩ là Buiquangtu đã thể hiện bản lĩnh ở đây vì bạn không có nhụt chí và vẫn bình tĩnh nhã nhặn thảo luận với các thành viên. Vì vậy, việc cầm chổi có lẽ là phù hợp. Các thành viên xem xét thêm phong thái của bạn này, bị chỉ trích vẫn không nản. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 15:53, ngày 23 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
==== Phản đối ====