Khác biệt giữa các bản “Hữu Lũng”

| kinh phút = 20
| kinh giây = 34
| diện tích = 804806,174 km<sup>2</sup>
| dân số = 121.735 người<ref name="LS2019">{{Chú thích web |url =http://vanphong.langson.gov.vn/sites/vanphong.langson.gov.vn/files/2019-09/2066.pdf|title =Dân số đến 01 tháng 4 năm 2019 - tỉnh Lạng Sơn|accessdate = ngày 4 tháng 5 năm 2020 |author = Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương}}</ref>
| dân số thành thị = 10.165 người